[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
::เทศบาลเมืองบางระจัน:: อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โทร 036-592390 fax.036-591047
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
 ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลเมืองบางระจัน  Welcome to Bangrachan  Municipality  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางระจัน::บริหารจัดการที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวิถีไทย ก้าวไกลทุกสาขา พัฒนาอย่างยั่งยืน:: เทศบาลเมืองบางระจัน ยินดีให้บริการ "งานทะเบียนราษฎร" ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบางระจัน ให้บริการ INTERNET ตำบล ฟรี  
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เชื่อมโยงหน่วยงาน
e-Learning
e-Learning

นับสถิติทั่วโลก
Flag Counter


  

ชื่อ : นางสาวจิราภรณ์ อ่อนสำอางค์
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววรรณพร หรั่งแร่
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจักรพันธ์ ณ นคร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนพรัตน์   บุษบรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิวัติ บุญเสริม
ตำแหน่ง : หน.ฝ.แบบแผนฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธนภัทร ใจภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศุภริญ์ชยา  กลำพา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอรรถพันธ์ โมรา
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบุษบา วงษ์พานิช
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน (๑)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมุจลิน ภู่ชัย
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน (๒)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไพโรจน์ งามพร้อม
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน (๓)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอุดม บุญช่วย
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน (๑)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปริญญา พงษ์สัตยา
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน (๒)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวันชัย สุริจามร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววราภรณ์ มาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : เทศบาลเมือง
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรทัย อักษรไพร
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศราวัณย์ วิริยะ
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ข้าราชการฝ่ายประจำ
7 : ข้าราชการฝ่ายการเมือง