หมวดหมู่ : กระดานข่าวเลื่อน
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสวนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต
โดย : admin
อ่าน : 645
อังคาร ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูลปรกอบ